Dinimi Öğreniyorum Arşivleri - Gevezeyiz.Net


  Dünya üzerinde yaşayan bütün milletlerin ve toplulukların kendilerine göre örf ve adetleri vardır. Toplumdan topluma, topluluktan topluluğa bazı ...

  Kanunlarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu toplum kurallarına örf ve âdetler adını veriyoruz. Bir başka tarif de şöyledir: Örf ve ...

  Hz. Peygamber Miladi 632 yılında Hacca gitmişti. Arafat ovasında toplanan yüzbini aşkın Müslümana bir konuşma yaptı. Burada ashabına veda ...