Chanserv Komutları

Konu: Chanserv Genel Komutları

Chanserv, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.

Register: Kanalı kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı
2- Kanal kayıtlı olmamalı
3- Nick kanalda operatör (@) olmalı
Kullanım: /chanserv register #kanal şifre açıklama
Örnek: HEK kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: Help is a of Ethos olsun.
Cevap: /chanserv register #HEK 123456 Help is a of Ethos
Not: Bir nickin üstünde aynı anda en fazla 5 şifreli kanal bulunabilir.

Identify: Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmamız için kullanılır.
Kullanım: /chanserv identify #kanal şifre
Örnek: HEK kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?
Cevap: /chanserv identify #HEK 123456

Sendpass: Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.
Kullanım: /chanserv sendpass #kanal
Örnek: HEK kanalının şifresini unuttum. Emailadresime gönderilmesini istiyorum.
Cevap: /chanserv sendpass #HEK

Drop: Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmemiz gerekir.
Kullanım: /chanserv drop #kanal
Uygulanım: //chanserv identify #kanal şifre | /chanserv drop #kanal
Örnek: HEK kanalının kayıdını silmek istiyorum.
Cevap: //chanserv identify #HEK 123456 | /chanserv drop #HEK

Set: Kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv set #kanal parametre veri
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset: Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unset #kanal parametre
Not: Chanserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Info: Kanalın özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv info #kanal
Örnek: HEK kanalının bilgilerini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv info #HEK
Not: /chanserv info #kanal all komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.

Access: Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.

* Add: Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında ekleyebiliriz. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve auhcodesi girilmiş olmalıdır.
Not: Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla 250 kullanıcı bulunabilir.
Ek bilgi: -100 ve -999 seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. -1 seviyeden eklenen kullanıcılar, kanala operator (@) olarak giriş yapamazlar.
Kullanım: /chanserv access #kanal add nick seviye
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK add Scheat 5

* Del: Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal del nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcının yetkisini silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK del Scheat
Kullanım2: /chanserv access #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: HEK kanalında, erişim listesinde 1, 5, 7 ve 11 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK del 1,5,7,11
Kullanım3: /chanserv access #kanal del numara-numara
Örnek: HEK kanalında erişim listesinde 3 ve 11 numara arasındaki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK del 3-11

* List: Kanalın erişim listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv access #kanal list
Örnek: HEK kanalının erişim listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK list
Kullanım2: /chanserv access #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: HEK kanalında erişim listesinde 1, 2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv access #kanal list numara-numara
Örnek: HEK kanalında erişim listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK list 4-7
Kullanım4: /chanserv access #kanal list harf/kelime
Örnek: HEK kanalında erişim listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK list S*
Örnek: HEK kanalında erişim listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK list *Sc*

* Count: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv access #kanal count
Örnek: HEK kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv access #HEK count

Xop: Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.

Vop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 30 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) prefixini alır.

Hop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 40 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) prefixini alır.

Aop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 50 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) prefixini alır.

Sop: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 100 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) prefixini alır.

* Add: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal add nick
Örnek: HEK kanalına nicki Scheat olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #HEK add Scheat
Örnek: HEK kanalına nicki Scheat olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #HEK add Scheat
Örnek: HEK kanalına nicki Scheat olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #HEK add Scheat
Örnek: HEK kanalına nicki Scheat olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #HEK add Scheat

* Del: Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcının vopunu silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #HEK del Scheat
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara,numara,numara..
Örnek: HEK kanalında hop listesinde 1, 4 ve 6 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #HEK del 1,4,6
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara-numara
Örnek: HEK kanalında sop listesinde 4 ve 12 numara arasındaki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #HEK del 4-12

* List: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list
Örnek: HEK kanalının vop listesini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #HEK list
Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara,numara,numara..
Örnek: HEK kanalında hop listesinde 1,2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #HEK list 1,2,5
Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara-numara
Örnek: HEK kanalında aop listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #HEK list 4-7
Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list harf/kelime
Örnek: HEK kanalında sop listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #HEK list S*
Örnek: HEK kanalında aop listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #HEK list *Sc*

* Count: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal count
Örnek: HEK kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv vop #HEK count
Örnek: HEK kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv hop #HEK count
Örnek: HEK kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv aop #HEK count
Örnek: HEK kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv sop #HEK count

Count: Kanalda vop, hop, aop, sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu, toplam yetkili sayısını, akick listesinde kaç kullanıcı olduğunu ve kanalda bulunan kullanıcı sayısını öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv count #kanal
Örnek: HEK kanalının count bilgisini görmek istiyorum.
Cevap: /chanserv count #HEK
Not: Bir kanalda autoop levelinde ki kullanıcılar, count komutunu kullanabilir.

Levels: Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv levels #kanal list/set/disable/dis/reset veri
Not: Chanserv Levels Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Op: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv op #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv op #HEK Scheat

Deop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deop #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deop #HEK Scheat

Voice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Kullanım: /chanserv voice #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv voice #HEK Scheat

Devoice: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv devoice #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv devoice #HEK Scheat

Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv halfop #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv halfop #HEK Scheat

Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv dehalfop #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv dehalfop #HEK Scheat

Protect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv protect #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.
Cevap: /chanserv protect #HEK Scheat

Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv deprotect #kanal nick
Örnek: HEK kanalında nicki Scheat olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv deprotect #HEK Scheat

4Invite: +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv invite #kanal
Örnek: HEK kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?
Cevap: /chanserv invite #HEK

Unban: Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv unban #kanal
Örnek: HEK kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.
Cevap: /chanserv unban #HEK

Kick: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv kick #kanal nick sebep
Not: Sunucumuzda kick sebebi olarak yazılacak metin en fazla 307 karakter olabilir. (/version => Kicklen=307)
Örnek: HEK kanalından nicki Scheat olan kullanıcıyı atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv kick #HEK Scheat Test

Topic: Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv topic #kanal mesaj
Not: Sunucumuzda topic olarak yazılacak mesaj en fazla 307 karakter olabilir. (/version => Topiclen=307)
Örnek: HEK kanalına Help is a of Ethos diye bir başlık yazmak istiyorum.
Cevap: /chanserv topic #HEK Help is a of Ethos

Clear: Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.

* Modes: Kanala /mode #kanal ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal modes
Örnek: HEK kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK modes

* Bans: Kanaldaki banların tümünü açmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal bans
Örnek: HEK kanalındaki banların hepsini kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK bans

* Exceptions: Kanaldaki ban korumalarının (+e) hepsini kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal exceptions
Örnek: HEK kanalındaki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK exceptions

* Invites: Kanaldaki invite korumalarının (+I) hepsini kaldırmak için kullanılır.
Kullanımı: /chanserv clear #kanal invites
Örnek: HEK kanalındaki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK invites

* Users: Kanaldaki tüm kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal users
Örnek: HEK kanalındaki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK users

* Ops: Kanaldaki tüm opları -o yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal ops
Örnek: HEK kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK ops

* Halfops: Kanaldaki tüm halfopları -h yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal halfops
Örnek: HEK kanalındaki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK halfops

* Voices: Kanaldaki tüm voiceleri -v yapmak için kullanılır.
Kullanım: /chanserv clear #kanal voices
Örnek: HEK kanalındaki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.
Cevap: /chanserv clear #HEK voices

Status: Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv status #kanal nick
Örnek: Scheat nickinin HEK kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /chanserv status #HEK Scheat

Akick: Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.
Kullanım: /chanserv akick #kanal add/del/list/view/count/enforce veri
Not: Chanserv Akick Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Chanserv hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help komutu kullanılır.
Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help commands komutu kullanılır.

* Chanserv Genel Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

Be Sociable, Share!

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
891 okuma
22 Aralık, 2016
admin
admin

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?